Vocational School of Social SciencesTourism and Hotel Management

Tourism and Hotel Management

Olanaklar

Bölümde bir doçent, bir yardımcı doçent ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere 6 öğretim elemanı yer almaktadır. Bunu yanısıra yüksekokulmuzda kadrolu diğer öğretim elemanları ile sektörden görevlendirme ile gelen öğretim görevlileri de eğitime katkı sağlamaktadırlar. Dersler üniversitenin Anadolu Hisarı kampüsünde yapılmaktadır.  Öğrencilere önbüro yönetimi ile ilgili güncel bilgisayar programları öğretilmektedir. Kat hizmetleri, yiyecek içecek yönetimi gibi bölüm dersleri de kısmen uygulamalı olarak verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, 3 ve daha üstü yıldızlı otellerde farklı departmanlarda iş olanağı bulmaktadır. Mezunlarımız en alt kademeden başlayarak, otel yöneticiliğine kadar çıkma imkanına sahiptir.

Önlisans programını tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, DGS (dikey geçiş) sınavına girme hakkı kazanır. Bu sınavdan aldıkları puanlara göre , sınav kitapçığında belirtilen  4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yaptıkları okullarda, önlisans programında yer alan ve içerik ve kredi bakımından uygun görülen derslerden muaf tutulurlar.