Genel Bilgiler

Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

GENEL BİLGİLER

06.11.1987 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla “İktisadi ve İdari Programlar” Bölümüne bağlı “Turizm İşletmeciliği” programı açılmış ve bu programlara 1988–1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlamıştır. 2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Otel, Konaklama ve İkram Hizmetleri bölümü altında "Turizm ve Otel İşletmeciliği" programı yer almaktadır. Bu programı bitiren öğrenci önlisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programı %30 İngilizce ağırlıklı eğitime geçmiştir. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler programa devam etme hakkını kaybederler. Ancak Türkçe dilinde eğitim veren diğer programalara devam edebilirler. İki yıllık eğitim döneminde derslerin % 30'u İngilizce dilinde yapılmaktadır.

AMACI

Programın amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerde çalışmak üzere ara eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sektöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 1 yıllık hazırlık bölümünde İngilizce eğitim yapan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda 4'er saat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca ders görmektedirler. Özellikle 2.sınıfta, otelcilik ile ilgili meslek dersleri almaktadırlar (Önbüro, Kat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Yönetimi, Konaklama İşletmeleri Yönetimi vb). Birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler, çoğunlukla yaz dönemi olmak üzere 60 işgünü stajlarını yaparak, öğrendikleri teorik bilgileri uygulama ile birleştirmektedirler. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programı %30 İngilizce ağırlıklı eğitime geçmiş olması nedeniyle iki yıllık eğitim döneminde derslerin % 30'u İngilizce dilinde yapılmaktadır.

Bu programdan mezun olmak için öğrencinin hazırlık sınıfından geçmesi, 2 yıllık önlisans programında yer alan derslerin tümünden geçerek 120 AKTS'yi tamamlaması, GANO (Genel akademik not ortalaması)'nın 2.00 ve üzeri olması ve 60 günlük iş stajını yapmış olması gerekmektedir.

Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler  Meslek Lisesi mezunu öğrenciler olup, sınavsız geçiş hakkına sahiptir. Ancak lise  başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler, DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.  Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1 yıllık hazırlık okurlar. Ancak yapılan muafiyet sınavında başarılı olurlarsa, hazırlık sınıfını atlayarak, 1.sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda , yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve  kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir. 1 sene hazırlık + 2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler, 60 işgünü stajlarını da yaparak mezun olabilmektedir. 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz Çakır Zeytinoğlu

 

 


Bu sayfa Tourism and Hotel Management tarafından en son 16.03.2020 15:59:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM